Goddeeris

Europees Sociaal Fonds

EUROPEES SOCIAAL FONDS

Wat is het Europees sociaal fonds?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) speelt een essentiële en veelzijdige rol bij het ondersteunen van diverse projecten die gericht zijn op het verbeteren van vaardigheden, het bevorderen van gelijke kansen en het stimuleren van duurzame werkgelegenheid. Als belangrijk financieel instrument draagt het ESF actief bij aan het verminderen van ongelijkheden en het creëren van kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of sociaaleconomische status.

In wat investeert het ESF?

Het ESF investeert in een groot aantal aan initiatieven en activiteiten om positieve verandering te bevorderen. Het ondersteunt bijvoorbeeld programma's die gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheden en competenties van individuen. Of het nu gaat om het versterken van digitale vaardigheden, het ontwikkelen van ondernemerschap of het bevorderen van levenslang leren.

Daarnaast richt het ESF zich ook op het aanpakken van ongelijkheden en het bevorderen van inclusie op de arbeidsmarkt. Het ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen, jongeren, personen met een beperking, migranten en andere kwetsbare groepen. Door middel van maatregelen zoals trainingsprogramma's, mentorprogramma's, stageplaatsen en begeleiding, helpt het ESF deze groepen om hun talenten te ontwikkelen, zelfvertrouwen op te bouwen en succesvolle loopbanen op te bouwen.

Hoe is Goddeeris betrokken bij het ESF?

Goddeeris staat voor een grote uitdaging met het behalen van een Big Hairy Audicious Goal (BHAG) over een periode van ongeveer 10 jaar. Met deze innovatieve blik op de toekomst willen we de volledige organisatie klaarstomen. De innovatieve arbeidsorganisatie willen we tot in de in de puntjes uitwerken met:
  • Een actieve arbeidsorganisatie met zelfsturende teams en duidelijke taakverdeling.
  • Een goede communicatie over de ganse organisatie en opvolging van interne en externe projecten.
  • Mensen die zich aangesproken voelen om bij Goddeeris te komen werken en die onze filosofie uitdragen.
  • Medewerkers die duurzaam meegroeien met Goddeeris adhv hun competenties en door opleiding op maat. Hier speelt Goddeeris Academy een grote rol.
  • Het opzetten van een evaluatiebeleid dat door de leidinggevenden en de organisatie wordt gedragen.